Friday, September 2, 2005

Nôl yn syrffio, Rest Bay 28 Awst

'Sdim llawer i'w ddweud, 'mond mod i wedi penderfynu rhoi cynnig cryfach i'm hysgwydd ac wedi mynd i Borthcawl. Roedd y tywydd yn braf ond y syrff yn weddol ddidrefn ac yn fach (diolch byth). Aeth y dwr yn llawn iawn oherwydd y tywydd braf ac fe roddiais i'r gorau i'r syrffio tua un o'r gloch - hanner awr yn brin o ben llanw - ar ôl i mi bron â bwrw i mewn i dair merch a gorfod rolio (yn wael) i geisio eu hosgoi.

No comments: