Tuesday, June 20, 2006

Teithiau - Gwy (11fed), Rest Bay (13eg), Ynys Sili (18fed)

Cofnodi y teithiau yma. Ar yr 11eg, bues ar Afon Gwy gyda Phadlwyr y Ddraig: lefel y dwr yn isel iawn, ond doedd dim llawer o grafu'r gwaelod. Syrffio wedyn nos Fawrth y 13eg ym Mhorthcawl gyda John C., Dave C., Chris W. a Paul Mac a Nick yno hefyd. Ac wedyn fore Dydd Sul ar y môr gyda Grant ac Emlyn - y tro cyntaf i Emlyn fynd ar y môr. Bore braf hamddenol.

No comments: