Sunday, June 4, 2006

Ymweliadau â Thryweryn

Es i Dryweryn ddwywaith yn ystod mis Mai. Y tro cyntaf padlais gyda Chris C. ac Alex: un rhediad ar hyd yr afon i lawr i'r Bala yn fy Inazone. Nofiodd Alex wrh bont Fedw'r Gog ond heblaw am hynny doedd dim problem.

Yr wythnos wedyn es yng nghwmni Padlwyr y Ddraig. Mae cofnod manylach ar flog y clwb, ynghyd â lluniau a fideos. Y tro cyntaf i mi ddefnyddio fy Hefe newydd oedd hwnnw, yn baratoad ar gyfer y daith i Awstria.

No comments: