Saturday, August 19, 2006

Afon Menai, 13 Awst

Taith awr a hanner o hyd, yn erbyn y llanw a gwynt F3-4, o'r lanfa o flaen Gwesty'r Gazlle, goddereb â phier Bangor, i gyfeiriad Penmon. Tynnais mâs ar y traeth lle mae'r ffordd yn dod i ymyl y dwr.

No comments: