Thursday, August 31, 2006

Symposium Gogledd Uist

Es i'r symposium yng Ngogledd Uist. Gadawom Ynys Môn am 8.30 Ddydd Mawrth 22 Awst a gyrru i Glencoe. Cyrhaeddom tua 17.15 lle gwersyllom ar be y llyn. Aethom ymlaen i Skye y diwrnod wedyn lle ces y fferi am 18.00 o Uig a chyrraedd Lochmaddy am 19.45.

Y teithiau:

Dydd Iau: o Fae y Caws http://www.multimap.com/map/browse.cgi?client=public&X=97000&Y=873000&width=500&height=300&gride=&gridn=&srec=0&coordsys=gb&db=GB&addr1=&addr2=&addr3=&pc=&advanced=&local=&localinfosel=&kw=&inmap=&table=&ovtype=&keepicon=&zm=0&scale=25000&up.x=188&up.y=7

i sarn ynys Berneray.

Dydd Gwener: o'r traeth yng ngwarchodfa y RSPB yn Balranald i Ynysoedd y Mynaich.

Dydd Sadwrn: o Locheuphoirt i Loch na Madadh. Daeth hofrennydd gwylwyr y glannau i ymarfer achub pobl. Aethom ymlaen i Fae y Caws yn y prynhawn.

Dydd Sul: o'r traeth uwchben Traig Ear i Boreray, wedyn drosodd eto i arfordir gogledd Berneray, cyn mynd o gwmpas yr ynys i'r gogledd ddywrain i gyrraedd y sarn eto.

Des ar draws y safle canlynol wrth bori ar y we. Mae'n cynnwys llwythi o luniau o draethau yn Ynysoedd Heledd, gan gynnwys rhai o Boreray a Berneray:

http://silversprite.wordpress.com/tag/outer-hebrides/page/2/

No comments: