Tuesday, October 9, 2007

Ynys Echni, Dydd Sul 7 Hydref

Cwrddais ag Eurion, Neal, Richard U&U ac Adrian ym Mhenarth acaethom ar y dwr am 09.30, a llanw neap isel i fod am 11.30. Roedd gwynt ysgafn F2 o'r dwyrain a rhagolygon m F2-3, 4 yn achlysurol. Aethon mâs i oleudy Monkstone cyn syumd tuag Ynys Echni gyda'r llanw a chyrraedd yno ychydig cyn 11.30. Cawsom ginio ar y traeth nesaf at y lanfa ar ddwyrain yr ynys. Daeth y warden i ddweud y costiai £3.50 pe baem am grwydro ar yr ynys. Ar ôl cinio, tua 12.00 aethom gyda'r cloc o gwmpas yr ynys a chael y llanw'n barod yn llifo'n eitha cryf yn ein herbyn. Ferry glide wedyn tuag at drwyn Larnog a chyrraedd Penarth tau 14.00.

No comments: