Sunday, November 18, 2007

Dydd Sul 18 Tachwedd Afon Taf

Rwy wedi esgeulo'r blog yma eto. Yn ystod y mis diwethaf rwy wedi bod i Symonds Yat ddwywaith, unwaith gydag Euros, ac unwaith gyda fe a'i ffrind Steff. Heddiw, gan nad oedd wedi bwrw glaw go iawn ers wythnosau a'r afonydd yn wag o'r herwydd, reodd wn wedi trefnu cwrdd â John C. ger cored Abercynon er mwyn chwarae yno, ond, dros nos, bu yn bwrw, a pahna gyrhaeddom Abercynon, gwelon fod digon o ddwr yn yr afon. Yn lle aros yno, aeothom lan at Fynwent y Crynwyr, a gwnued y daeith fer i lawr i Abercynon. Aethom dors y gored gyntaf am y tro cyntaf ers oesoedd, gan fod digon o ddwr i ni fydn ar yr ochr dde eithafol. Barf bod yn ôl yn ceufadio. Dylwn gofnodi fod Euros (yr unig un arall oedd gyda ni) wedi nofio tua'r dechrau. Anffodus, oherywdd roedd yn gwneud yn well na fi ar y don gyntaf. Erbyn i ni gyrraedd cored Abercynon, roedd yn dangos 7 ar y mesurydd, a'r tafod o ddwr wedi mynd.

Tags:

No comments: