Monday, February 4, 2008

Ar y môr: Penarth i Sain Dunwyd

Yng nghwmni Eurion, Adrian, Jim, a , hyd at Cold Knap, Neal. Cychwynnon tua 09.30 - hanner awr cyn penllanw - a throi i mewn i wynt G4 wnaeth hi'n dipyn o frwydr at Cold Knap lle gadawodd Neal, ac wedyn hyd at Aberthawan lle stopion ni am ginio.

Gostegodd y gwynt wedyn, lllonyddodd y mor, a bu'n llawer yn fwy cyfforddus ac yn haws. Yn Sain Dunwyd, roedd yr heddlu: yn disgwyl llwytho corff i ambiwlans. Roedd bad achub Coleg yr Iwerydd wedi dod o hyd iddo ar draeth: rhywun wedyn neidio oddi ar y clogwyni tebyg. Cyrhaeddon Sain Dunwyd tua 14.30 os cofiaf yn iawn. Mae mwy o fanylion am y daith wedi eu blogio gan Eurion: http://beyond-the-break.blogspot.com/

No comments: