Sunday, August 16, 2009

Dydd Iau 13 Awst; Amroth i Ynys Bŷr

Taith yng nghwmni Chris E. a Steve A. Aethom ar y dŵr yn Amroth tua 10.10 a chyrhaeddom yn ôl tua 17.00, wedi bod o gwmpas Ynys Bŷr a glanio 3 gwaith ar yr ynys, ac ar draeth Dinbych y Pysgod am hufen iâ. Roedd yn ddiwrnod bron heb wynt, heulog ran amlaf, a'r dŵr yn gynnes fel ein bod wedi treulio tipyn o amser yn ymarfer rholio ac achub ar y diwedd yn Amroth. Gwelom hanner dwsin o forloi ger y bae yn nwyrain yr ynys, a chwpl o slefrod barel y môr. Clamp o bryd o fwyd yn y dafarn yn Amroth yn ddiwedd da i'r dydd. 30km oedd hyd y daith yn ôl GPS Steve, tua 10km i'r ynys felly rhyw 10km o'i chwmpas hefyd mae'n rhaid.

No comments: