Sunday, August 16, 2009

Dydd Sul 9 Awst: Aberdaron

Gwersyllais yng ngwersyll Tŷ Newydd, Uwchmynydd ar y nos Sadwrn. Prynais docyn parcio 4 awr yn y maes parcio yn Aberdaron wrth gyrraedd tua canol dydd (wedi bod yn edrych ar y môr i Ynys Enlli o Fraich y Pwll yn y bore) ac roeddwn ar y môr tua 1, rhyw awr ar ôl penllawn. Padlais am ryw ddwy awr, mâs i Ynysoedd y Gwylanod yn gyntaf ac wedyn i gyfeiriad Porth Osgo, er nad es llawn mor bell â hynny. Dim ond un morlo welais i, ger Ynys Gwylan Fawr. Roedd tipyn o ymchwydd ar y ffordd mâs i'r Ynysoedd, a gorllewin Ynys Gwylan Fach yn rhy arw i mi feddwl mynd o'i chwmpas felly es i rhwng y ddwy ynys, cyn mydn gwrth glocwedd rhan fwyaf y ffordd o gwmpas yr ynys fawr. Roedd y tywydd yn braf ac ymarferais fy rôl cyn glanio.

No comments: