Sunday, October 18, 2009

Cold Knap i Lanilltud Fawr, Sadwrn 10 Hydref


Gydag Emlyn y tro hwn, cyfle i mi ddysgu defnyddio'r GPS. Gadawom Cold Knpa pan oedd yn benllanw a olygodd ein bod yn teitio gyda'r llanw. Cawsom ein bwyd ar y traeth ger Aberddawan a chlywed ryw long yn ceisio am oesoedd i gael gafael ar VTS Hafren. Roedd ffordd hir iawn gyda ni i gario'r cychod yn Llanilltud gan fod y llanw'n mynd allan o hyd. Y cario'n fwy o waith na'r padlo a dweud y gwir. Diwrnod braf iawn a bron dim gwynt.

No comments: