Monday, October 26, 2009

Port Einon i'r Mwmbwls, Dydd Sadwrn 17 Hydref


Yng nghwmni Eurion, Adrian a Chris, cyfle i chwarae gyda'm GPS newydd: 10.28nm, 3 awr 45 munud, 2.7kt ar gyfartaledd, 5.1kt oedd y cyflymaf aethom. Ddaeth y gwynt (F3) oedd wedi ei addo ddim ac felly doedd hi ddim mor gyflym y gallai wedi bod. Cychwynnom o Bort Einon yn awr olaf y distyll ac felly gyda ni oedd y llanw am ran fwya'r daith.

No comments: