Sunday, December 13, 2009

Afon Wysg, Dydd Sul 13 Rhagfyr 2009


Yng nghwmni John C a Rob es o Dal-y-bont i Grughywel, taith gymerodd o gwmpas dwy awr a hanner. Fel y mae'r siart yn dangos, roedd lefel y dŵr ychydig yn uwch na lefel gyfartalog y gaeaf ac fe olygodd hynny ein bod wedi cael cymorth y llif i fynd â ni. O ran nodweddion yr afon, golygai fod llawer wedi golchi allan.

Tywydd sych a dim mor oer ag addawyd. Diwrnod da eto.

No comments: