Tuesday, November 24, 2009

Afon Ysgir, Dydd Sul 22 Tachwedd

Taith gyda John C., Rob ac Emlyn. Ysgrifennodd Rob adroddiad amdani ar flog Padlwyr y Ddraig: . Gwnaeth gamgymeriad wrth gofnodi lefel y dŵr: roedd y dŵr bron â chyrraedd 9 ar y mesurydd ar y diwedd - nid y 9 uchaf ond y nesaf i lawr. Dywedodd Rob mai 1.9 oedd e. Efallai bod 9 yn trosi i olygu dyfnder o 1.9m ond wn i ddim.

Rywf wedi sylwi hefyd nad oeddwn wedi cofnodi'r daith wnes i, yng nghwmni Euros, Alan a rhai eraill nad ydw i'n eu cofio nawr, ar yr un afon y llynedd, o gwmpas Rhagfyr, ddiwrnod neu ddau ar ôl llifogydd mawr yno oedd wedi hollti'r bont ym Mhont-faen> Roedd boncyffyn yn dal yn ffenestr y tŷ agosaf at y bont, a gofynnodd pobl oedd yno i ni edrych o dan y bont a dwedu wrthynt pa mor wael oedd y difrod.

No comments: