Sunday, April 18, 2010

Aberporth i Aberteifi 10 Ebrill 2010


Es â'm Mam i weld Meri ym Mlaenporth ac wedyn gyrru ymlaen i gwrdd ag Emlyn, Colin a Sue tua 11.30 yn Aberporth. Trefnu'r wennol yn Poppit ac mae'n siŵr oedd yn 13.00 erbyn i ni gychwyn. Stopio ym Mwnt am hufen iâ ac wedyn o gwmpas Ynys Aberteifi. Dim ond cwpl o fôrloi welon ni a dim llawer o adar y môr chwaith. Taith hyd o gwmpas 10 milltir a chyrraedd Poppit yn weddol fuan ar ôl penllanw gan olygu nad oedd hi mor bell i gerdded.

No comments: