Tuesday, April 13, 2010

Ynys Echni, prynhawn Dydd Gwener 9 Ebrill


Roedd y daith hon yn arbennig iawn. Roedd y môr yn rhyfeddol o lonydd. Gadewais Swanbridge tua 15.35 (wedi cael sgwrs â theulu Cymraeg ar y llithrfa) a'r llanw i fod i droi ger Ynys Echni tua 17.00. Taith o ryw 45 munud yn unig a theimlais i ddim llif o gwbl, na phrofi'r un don. (Neaps yn egluro hynny mae'n debyg). Cyrhaeddais yr un tra oedd cwch y Lewis Alexander yn dadlwytho cwpl oedd wedi mynd yno am gyfweliad i fod yn wardeniaid cynorthwyol yno. Roedd y warden a'r cynorthwy-ydd yn fy nghofio o'm ymweliad blaenorol.

Roedd yr ynys yn wych: yn llawn gwylanod oedd wedi dechrau nythu ond heb ddodwy ac felly ddim yn ymosodol, a llawer o gwningod ar hyd y lle. I bob cyfeiriad roedd yr olygfa'n braf, yr awyr yn las ac yn glir, a nifer o longau'n hwylio i lawr yr afon. Arhosiais tua 45 munud cyn cychwyn yn ôl. Roedd hon yn daith gofiadwy iawn iawn o braf Mwynheais yn anferthol. 3.7 milltir yno, 4.6 yn ôl (gan i mi fynd o gwmpas yr ynys).

No comments: