Sunday, June 27, 2010

Abercastell-Abereiddi, Dydd Sadwrn 26 MehefinEs i lawr i Niwgwl i gwrdd â Steve nos Wener i badlo gydag e Dydd Sadwrn. Dewison wneud taith o Abercastell i Abereddi ac yn ôl. Cwrddom â Chris ar ddamwain wrth i ni ymbaratoi i ymadael o Abercastell tua 13.00. Teithiom i'r gogledd am ryw awr, gan fod y llanw i fod i droi am 14.15. Roedd y rhan honno o'r arfordir yn wych - creigiau i fynd o'u cwmpas ac ogofeydd i'w harchwilio. Galwom ym Mhorthgain am cappucino! Cyrraedd Abereiddi tua 16.40 lle cwrddom â Chris eto ac chan fy mod wedi gadael fy nghar yno ces y bwyd oeddwn i wedi gadaeil ynddo. Gan fod fan hufen iâ yno, cawsom un o'r rheina hefyd! Gadawom ychydig ar ôl 17.00 gan fod llif y llanw i fod in droi am 17.15. Roedd y gwynt (F3) wedi bod yn ein hwynebau ar y ffordd i lawr ond nawr wrth gwrs diflannodd fwy neu lai fel nad oedd cymorth y gwynt gennym ar y ffordd yn ôl. Er hynny, awr a chwarter gymerodd i ni fynd yn ôl. Daeth Steve o hyd i hollt aeth yr holl ffordd trwy'r ynys ger Abercastell. Mae'r ail fap yn ei dangos. Efallai dyma'r daith i mi fwynhau mwyaf erioed. Roedd y tywydd yn braf a'r arfoddir mor amrywiol.

No comments: