Monday, June 28, 2010

Ynys Echni, Dydd Sul 20 Mehefin

Anghofiais gofnodi hon. Mae'r daith i Ynys Echni yn dod yn gyfarwydd i mi ac os rhywbeth mae fy hoffter ohoni'n tyfu. Y tro hwn es o Swanbridge, ryw awr a rhywbeth cyn bod y llanw i droi. Cyrhaeddais wrth fod y Lewis Alexander yn gadael a chwrdd â'r is-wardeniaid gwirfoddol newydd sy yno ers rhyw bythefnos. Un wedi rhoi'r gorau i fod yn athrawes ffiseg ac un yn ddaearyddwr morol oedd yn gwarchod crwbanod y môr yng Ngwlad Groeg tan yn ddiweddar. Ces fy nghyfarch gan fadwr RIB (sy'n gweithio o'r Bae) wrth i mi ymadael gan ei fod wedi stopio ger y cei.

Ar y ffordd i'r ynys roedd y gwynt yn F2-3 ond fe gododd dipyn i fod yn F3 gweddol gyson ar y ffordd yn ôl. Gadewais o gwmpas y graig yn hytrach na mynd trwy'r hollt y tro hwn a phasio i'r dwyrain o'r Wolves. Unwaith eto, doedd y môr ddim yn hollol lonydd, er gwaetha'r addewidion, a bues yn syrffio dipyn wrth wneud y fferi gleid yn ôl.

No comments: