Sunday, December 12, 2010

Afon Wysg, Dydd Sul 20 Tachwedd

O Dal-y-bont ar Wysg i Grughywel y tro hwn yng nghwmni John C, Gareth, Emlyn, Colin a Sue, Alan Brown a Jeff Lister. Lefel y dŵr yn dda, tipyn yn uwch na chymedr y gaeaf on ddim mor uchel fel bod nodweddion goraur afon wedi golchi allan. Peint dymunol yn nhafarn y Bridge wedyn.

No comments: