Thursday, December 30, 2010

Afon Taf, Dydd Iau 30 Rhagfyr

Roeddwn yn falch o gael cwmni John C fel y gallwn fynd ar afon heddiw a dewisom Afon Taf gan fod y ddau ohonom yn ddiegni. Roedd lefel y dŵr yn rhesymol - ychydig yn uwch na chymedr y gaeaf, 5 isaf ar fesurydd cored Abercynon. Wedi gweld glas y dorlan a chrehyrod di-ri.

No comments: