Tuesday, January 18, 2011

Afon Ysgir, Dydd Sul, 16 Ionawr

Taith dda yng nghwmni John C, Emlyn, Gareth, Colin a Sue E. Cododd y dŵr yn ystod y daith o 4 i 4.5 ar y mesurydd wrth y gored. Tua'r lefel isaf dderbyniol yw hon. Rhoddon ni i mewn ym Mhontfaen, fel arfer a theithio i lawr i Afon Wysg i orffen yn Aberhonddu. Cymerodd y daith tua 2 awr a chwarter. Nofiodd Emlyn a bu bron i mi gael fy llyncu gan stoper ond heblaw am hynny, di-ddigwyddiad oedd y daith. Stopion ni yn Nhai'r Bull am beint wedyn.

No comments: