Friday, January 7, 2011

Bae Dwnrhefn, Dydd Sadwrn (Calan), 2011

Cwrddiais ag Eurion a Chris C. eto, a phadlo a "Nige" am y tro cyntaf. O gwmpas 8 gradd yn yr awyr a'r dwr, a'r tonnau'n eithaf bach ac anfynych - ond hynny'n fy siwtio i'r dim. Synnais fy hun wrth aros ar y dwr mor hir รข phawb arall, ryw 90 munud, er fy mod wedi diodddef o'r cwlwm gwythi o fewn cwta 10 munud pan droes drosodd a gorfod rolio.

No comments: