Tuesday, August 28, 2012

Porthgain - Traeth Mawr, Dydd Sul 6 Mai

Taith gyntaf eleni yn Sir Benfro. Gyrrais i lawr yn y bore i gwrdd â'r Eades yn y gwersyll ger Traeth Mawr. Padlon ni gyda rhywun arall o Glwb Caerdydd, Dave os ydw i'n cofio'n iawn o Borthgain. Doedd dim llawer o wynt ond roedd yn gymylog nes ein bod bron â chyrraedd y trwyn heibio i Garn Llidi. Mentrais rôl pan gyraeddom y traeth. Cawsom cappucino wrth gasglu'r ceir o Borthgain ar y diwedd.

No comments: