Tuesday, August 28, 2012

Ynys Echni, Dydd Sul 1 Ebrill 2012


Aeth nifer dda ohonom i'r ynys: fi, Rob, Colin a Sue, Dr Mike, Eurion a Jim.

No comments: