Monday, October 15, 2012

Llanilltud Fawr, Dydd Gwener 10 Awst 2012

Ar fy mhen fy hun eto, a diwrnod braf eto. Es o Fae Dwnrafen i Lanilltud Fawr ac yn ôl. Roeddwn i wedi ei gadael braidd yn hwyr cyn gadael ac roedd y llanw'n dechrau troi wrth i mi fynd heibio i drwyn Nash. Cadwais i mewn yn agos at y clogwyni a doedd y dŵr ddim yn arw ond ddim yn llonydd chwaith - fydd hi byth bron yn llonydd yno. Tynnais gwpl o luniau ar y ffordd yn ôl. Mwynheais y daith heddiw'n well na'r daith y diwrnod cynt hyd yn oed.
Sain Dunwyd

Goleudŷ Nash

No comments: