Monday, October 15, 2012

Craig Tusker, Dydd Sul 5 Awst 2012

Es ar fy mhen fy hun o Fae Dwnrafn i Graig Tusker ac yn ôl. Doedd y tywydd ddim yn wych ond doedd y môr ddim yn arw chwaith, er bod ychydig o donnau wrth i mi fynd o gwmpas yr ynys. Glaw ar y ffordd yn ôl ond yn braf eto erbyn fy mod yn y maes parcio.

No comments: