Tuesday, June 18, 2013

Ynys Echni, Dydd Mercher, 1 Mai 2013

Gwelais fod y tywydd yn gwella yn ystod yr wythnos a chymerais ddiwrnod o'r gwaith am daith i Ynys Echni. Roedd Colin yn rhydd i ddod ac felly ces gwmni. Roedd y gwylanod wedi bod yn dodwy ond dim wedi deor ac felly cawsom gerdded dros yr ynys mewn llonyddwch cymharol.
Ynys Rhonech

Colin E.

No comments: