Thursday, November 4, 2004

Afon Wysg, Tal-y-bont i Langynidr, Hydref 31

Roeddwn wedi bwriadu gwneud taith Afon Teifi ar Ddydd Sadwrn ond roedd fy nghefn yn brifo o hyd ar ôl i mi nofio yn Afon Ogwen ac roeddwn yn methu â wynebu taith hir yn y car. Ond pan glywais gan Andy R. ei fod wedi sortio'r trefniadau mynediad ar gyfer Afon Wysg penderfynais ar nos Sadwrn fod fy nghefn yn ddigon da. Ychydig o alwadau ffôn wedyn, ac roedd John C., Rob G. a Tim i gyd wedi eu recriwtio. Does fawr i'w adrodd am y daith ei hun. Roedd lefel y dwr yn eitha uchel fel had oedd rhyw lawer o gerrig yn achosi problemau. Nofiodd Tim tua'r diwedd a chawsom beint wedyn yn y Star yn Nhal-y-bont. Er cwrdd yn Nhal-y-bont tua 10.20 a gorffen tua 3 roedd tua 5 o'r gloch cyn i ni gyrraedd nôl yng Nghaerdydd. Diwrnod hir, ond boddhaol iawn, fel arfer.

No comments: