Sunday, November 21, 2004

Afonydd Senni ac Wysg, 7 Tach.

Es gyda John C., Tim, ac am y tro cyntaf Clare. Ymunon ni â rhai o hen ddwylo Clwb Canwi Caerdydd (a chychwyn cyn taith gweddill Clwb Caerdydd). Lansion ar Afon Senni. Roedd lefel y dwr yn eitha isel. Dim oed dau ddigwyddiad gwerth eu cofio oedd.

Y cyntaf oedd Tim yn dringo allan o'i gwch ar ymyl y rhaeadr cyntaf gan ei fod wedi mynd yn rhy agos at y lan. Daliodd mewn cangen a thynnu ei hun allan gan adael i'w gwch a'i badl fynd dros y rhaeadr hebddo.

Yr ail oedd i mi fynd dros y 3ydd rhaeadr ar y chwith eithaf. Ran amlaf, mae hynna'n gweithio yn iawn ond y tro hwn doedd dim llawer o ddwr. O ganlyniad, stopiodd fy nghwch yn stond am eiliad ar y rhimyn cyn cwympo yn fertigol drosodd. Trawodd y gwaelod a throi drosodd. Rholiais i lan gan deimlo yn dwp a derbyn, yn raslon gobeithio, gwatwar pawb oedd o gwmpas.

Peint yn nhafarn Tai'r Bull ar y ffordd adre. Mae ar agor tan 3.30 ar Ddydd Sul nawr. Gwerth cofio.

No comments: