Thursday, April 13, 2006

Bae Caerdydd, Dydd Sul 9 Ebrill

Diwrnod ar y Bae yng Nghaerdydd, mewn sesiwn ar sut i hyfforddi ceufadio môr. Cawsom bob math o dywydd, gan gynnwys heulwen a chesair. Daeth y cesair yn y prynhawn pan oeddem yng nghanol y Bae. Amser cinio fe lanion ni a mynd am baned yn Coffee Heaven neu rywle felly. Tynnon ni lygaid pawb gan ein bod yn eistedd wrth y byrddau y tu allan yn ein dillad ceufadio. Ar y diwedd, rolias i ddwywaith er mwyn ymarfer. Dylwn i fod wedi gwybod yn well. Mae ansawdd dwr y Bae yn warthus. Dydd Mawrth es i'n sâl gyda phoenau yn y bol barodd am dridiau. Boed yn rhybudd i chi i gyd.

No comments: