Sunday, April 16, 2006

Ynys Dewi, Dydd Sadwrn, 15 Ebrill

Taith wych o gwmpas Ynys Dewi yng nghwmni Colin a Sue E., Jeff L. a Steve W. Gadawon Draeth Mawr ryw chwarter awr ar ôl distyll. Gwahanodd y grwp ar ddamwain yn ddau bron yn syth trwy gamddealltwriaeth. Aeth Jeff a fi tuag at graig Wahan a dal y llig yn syth lawr i ben gogleddol Ynys Dewi tra aeth y lleill yn is i lawr a gweithio i lan ar hyd yr arfordir. Treuliom dros ddwy awr yn mynd i lawr yr ochr orllewinol, yn mynd i mewn i ogofeydd a thrwy gilfannau yn y creigiau. Gwelom sawl twll chwythu, ac aethom i mewn i weld yr "ystafell werdd": ogof lle mae gwawl werdd hyfryd. Roedd morloi yn gwmni i ni am yr awr olaf, yn nofio ac yn llamu o'n cwmpas. Ym mhen gwaelod yr ynys roedd y llif yn ein erbyn wrth i ni fynd trwy Dwll y Dillyn. Yn fuan wedyn, gwelom draeth yn llawn o forloi - tua 50 byddwn yn tybio - a nfion rhyw hanner dwsin atom. Cododd un ohonynt ei law a'i roi ar gefn cwch Colin, ac roedd fel petaent yn ein hela ni o'na! Roedd y Bitches newydd ddechrau llifo pan aethom drwodd, ar ôl i mi geisio, a methu, mynd ar y don rhyw ddwyawith. Byddai wedi tyfu yn eitha mawr, gan ei fod yn llanw Spring, 6.7m. Doedd dim cythrwfl yn y dwr yn rhoi arwydd o graig Horse ac fe saethom gyda'r llif (yn mynd 9.7 milltir yr awr ar un adeg yn ôl GPS). Cyrraeddom yn ôl tua 7.30, bron 4 awr ar ôl cychwyn.

No comments: