Thursday, April 13, 2006

Dydd Iau, 13 Ebrill.

Nos Fercher clywais eitem ar y newyddion bod merch wedi ei chludo i'r ysbyty ar ôl damwain ar Afon Gwy ger y Clas-ar-wy. Postais neges ar fforwm http://www.ukriversguidebook.co.uk/forum/viewtopic.php?t=13776. Y bore yma, dyma fi'n cael galwadau ffôn gan ITV a'r BBC yn gofyn i mi wneud cyfweliad amdani, gan fod y ferch 9 oed wedi marw. Gwnes gyfweliad â'r BBC a ddangoswyd ar newyddion S4C. Wyddwn i ddim o fanylion y ddamwain wrth gwrs. Fy namcaniaeth bersonol yw bod canw y teulu o 3 wedi troi drosodd, bod y 3 wedi eu gwahanu yn y dwr a bod y ferch wedi ei hysgubo i ynys neu frwyn a'i bod wedi ei dal yno am dipyn ac erbyn i'w thad/achubwyr ei chyrraedd ei bod wedi oerio.

http://news.bbc.co.uk/welsh/hi/newsid_4900000/newsid_4906900/4906934.stm

No comments: