Sunday, April 12, 2009

Dydd Sul y Pasg, 12 Ebrill: Ynys Echni

Es gyda Rob G. ac Andrew B i Ynys Echni. Cychwynnom tua 8.30 o Swanbridge. Roedd penllanw ar yr ynys i fod tua 9.30. Er fy mod wedi amau cywirdeb "y llyfr" am amser newid y llif (15 munud ar ôl penllanw Avonmouth) fe'i brofwyd yn hollol gywir. Cyrhaeddom yr ynys ar ôl 45 munud o badlo, rhyw dri chwawrter awr cyn yramser oeddwn wedi cyfrifo y byddai'r llif yn newid a chawsom weld ei fod yn hollol gywir. Gadawom o fewn rhyw chwarter awr a mynd clocwedd o gwmpas yr ynys. Cafodd Rob a fi ein synnu i weld buoy "y Wolves" yn symud. Nac oedd, wrth gwrs ond edrychodd i ni ei fod yn symud fel cwch, mor gyflym oeddem ni'n cael ein ysgubo yn ôl. Tra ein bod wedi mynd i' dwyrain o'r buoy ar y ffordd allan, i'r gorllewin ohono oeddem ar y ffordd yn ôl. Cymrodd y daith yn ôl rhyw awr, a'r padlo'n eitha caled, er bod y llanw newydd droi, a'r tywydd yn berffaith - y môr yn hollol lonydd yn aml, a dim ond awel ysgafn iawn, F1 os hynny. Y rhagolygon oedd F3-4!

No comments: