Sunday, April 12, 2009

Dydd Sul, 5 Ebrill

Taith fach ar fy mhen fy hun rhyw awr a thri chwarter o hyd o Borth Einon, Penrhyn Gŵyr, tra aeth Janette am dro bach ar hyd pen y clogwyni i'r gorllewin. Gan ddilyn awgrym y llyfr "Welsh Sea Kayaking" cadwais yn bell i'r dwyrain o drwyn Porth Einon ac es mâs i'r buoy - ? East Hedwick. Roedd tipyn o ymchwydd yn y môr ac ar ôl arfer ceufadio mewn cwmni roeddwn yn ôl yn teimlo'n gymharol nerfus ar fy mhen fy hun ar y môr mawr.

No comments: