Monday, April 20, 2009

Dydd Sul, 19 Ebrill: Solfach - Traeth Mawr

Es ar y nos Sadwrn i wersylla am y noson ger Traeth Mawr, Tŷ Ddewi. Cyrhaeddais ryw ddeg munud cyn y machlud a'r haul yn belen goch. Cael sgwrs gyda Colin a Sue E, yn fan newydd Greg T - yng nghwmni Dave C nad oeddwn wedi ei weld ers blynyddoedd.

Y diwrnod wedyn padlais gyda Colin a Sue E., ac Emlyn ddaeth i lawr erbyn 9 y bore, gan gychwyn o Solfach ryw ddwy awr cyn bod y llanw i droi i'r gogledd. Er inni gyrraedd y "Bitches" tuag amser penllanw, ychydig iawn o ddŵr garw oedd yno - y ffaith mai llanw Neap oedd yn gyfrifol. Uchder y llanw isel yn Aberdaugleddau ar y dydd oedd 2.7m, a dim ond 4.8m oedd y penllanw. Er hynny, ar un adeg, yn ôl GPS Emyn, roeddem yn teithio ar 8mya. Croesom i ochr ddwyreiniol Ynys Dewi i fynd yr holl ffordd trwy un ogof. Hyd y daith i gyd oedd 11.5 milltir, a'r tywydd yn braf a bron dim gwynt yr holl daith.

No comments: