Monday, May 4, 2009

Dydd Sadwrn 2 Mai: Sir Benfro

I lawr i Sir Benfro eto, y tro yma'n gadael Caerdydd tua 09.15 i gyrraedd Parrog, Trefdraeth mewn pryd i fod ar y dŵr am 13.00 - a llwyddo lansio am 13.05 yn y diwedd. Go dda. Yng nghwmni Eurion, Adrian a Steve A. y tro hwn, aethom i draeth Poppit, Aberteifi. Cymerodd tua 4 awr (19k yn ôl y llyfr). Er i ni gychwyn yn hamddenol yn ymchwilio i bron pob ogof ar ôl tua awr fe gododd y gwynt fymryn (er gan ei fod ar ein cefnau, anodd dweud i ba gryfder, yn ymylu ar F4 efallai) ac aeth y môr yn fwy garw. Dechreuodd Steve i fynd yn fwy uniongyrchol at drwyn Cemaes a finnau'n ei ddilyn ac Adrian yn cadw lan hefyd. Fe adawyd Eurion ar ôl braidd, gan ei fod yn tynnu lluniau ac erbyn iddo ddal lan gyda ni roeddem wedi mynd heibio i "Grochan y Gwrachod" (fy nghyfieithiad o'r Saesneg) yr oedd e wedi bod yn chwlio amdano. Bydd yn rhaid i ni wneud y daith eto i ddod o hyd iddi. Gorfennwyd y daith gyda fi ag Eurion yn syrffio ar donnau -oedd weithiau'n eitha mawr, digon mawr i ysgubo'r botel ddiod a'r tudalen lamineiddedig oedd gen i ar y dec i ffwrdd yn anffodus.Trwy'r borth

No comments: