Tuesday, May 26, 2009

Martin's Haven - trwyn St Ann, Dydd Sul, 24 Mai

I lawr i Sir Benfro eto a gwersylla yn fferm West Hook, Martin's Haven nos Sadwrn. Ar y dŵr tua 09.00, rhyw ddwy awr a hanner ar ôl penllanw Aberdaugleddau, wrth i'r llif droi i'r de trwy Swnd Jac. Y tro hwn yng nghwmni Colin a Sue, Nick King, Steve A a Richard Porthsele. Y bwriad oedd mynd i Dale ond roedd y tywydd mor braf fel fy mod i, Steve a Richard wedi penderfynu troi yn ôl pan oeddem ger y "blockhouse" heibio o drwyn St Ann a gadael i'r tri arall fynd yn eu blaen hebddom. Aethom i dde Skomer a thwry y Swnd bach - hynny o gwmpas 14.30, adeg dŵr slac. Digon o balod i'w gweld a rhyw bedwar morlo.

No comments: