Friday, June 19, 2009

Ynys Echni eto! 31 Mai 2009


Taith wych arall. Dim ond dau ohonom y tro hwn, fi ag Emlyn. Heblaw am hynny, roedd yn ddigon tebyg i'r datith ddiwethaf: gadael Swanbridge ryw awr cyn penllanw a dod yn ôl ar ôl treulio ryw awr i gyd ar yr ynys. Doedd e ddim yn llanw mor fawr y tro hwn a olygai na chawsom gymaint o gymorth ganddo ar y ffordd yno, na chael ein hysgubo yn ôl mor gyflym chwaith. Canlyniad y gwahaniaethau hynny oedd ei fod wedi bod yn agos braidd i ni gyrraedd mewn pryd, a fi'n gweiddio f'anogaeth i Emlyn, ac ar y ffordd yn ôl, pasion ni yn agos at foi'r Wolves. Pan adawom yr ynys, ryw awr ar ôl penllanw os cofiaf yn iawn, roedd hi'n o arw i ni wrth i ni fynd gyda'r cloc o gwmpas yr ynys gyda thipyn o glapotis o'r lan. Hwyl fawr!
Postiaf ychydig o luniau ar flog Padlwyr y Ddraig hefyd ond dyma rai dynnodd Emlyn.

No comments: