Sunday, June 28, 2009

Abergwaun i Abercastell, Dydd Sul 28 Mehefin

Efallai dyma'r cyflymaf i mi erioed cofnodi taith. Gyda'r nos yr un diwrnod. Es gyda Colin a Sue E. Cychwyn o harbwr Abergwaun isaf am 13.00 (er cwrdd am 10.30 dyna'r amser gymrodd i ni trefnu'r wennol, sef mynd ta'm car i'w adael yn Abercastell) . Un ystyriaeth anarferol i'r daith oedd sicrhau ein bod yn osgoi'r fferis - yn enwedig yr un cyflym. mae'n ddigon hawdd, o safle gwe Stena, gwled pryd maen nhw'n gadael ond rhaid gofyn yn y swyddfa am syniad am bryd maen nhw'n cyrraedd. Mae amseriad llif y llanw'n eitha cymhleth hefyd. Mae eisiau gadael awr ar ol pend llanw Aberdaugleddau, sy'n golygu, mwy neu lai, gadael ar benllanw lleol er mwyn cael y gwrthlif i'r gorllewin at Ben Caer. Ond ling-di-long yw hi wedyn gan nad ydych eisiau mynd o gwmpas Pen Caer tan 4 awr ar ôl penllanw Aberddaugleddau oherwydd dim ond pryd hynny y mae'r prif lif yn troi i'r gorllewin. Ta beth, fe lwyddon ni gadw at yr amserau hynny gyda'r canlyniad ei fod bron yn hollol lonydd o gwmpas Pen Caer. Ychydig o wynt deimlon ni tan fynd o gwmpas Pen Caer ond wedyn roedd y gwynt o'r dwyrain/de yn ein wynebau neu'n dod o'r chwith yn aml. Un rhuthr mawr ar draws y bae i Abercastell wedyn, a chyrraedd yno o gwmpas 17.00 - yn y glaw! (ond roedd hi wedi bod yn braf am hanner cyntaf y daith, tan mynd heibio i Ben Caer).

No comments: