Monday, June 22, 2009

Llangennydd i Bort Einon, Dydd Sul 21 Mehefin

6 ohonom wnaeth y daith hon. Gyda fi roedd Andrew B, Colin a Sue E., Adrian a Jim. Cwrddom ym Mhort Einon am 10.30 a daeth Jim â'i dreilar i ni gyd fynd i Langennydd. Roeddem ar y dŵr am 13.00, awr ar ôl y distyll. Gwelom forloi ger ochr ogleddol Pen y Pyrod. Roedd y tywydd yn sych, er yn gymylog, a dim llawer o wynt, F3 efallai, o'r gorllewin. Roedd tonnau sylweddol wrth i ni fyn do gwmpas Pen y Peryd, yn dwyn Ynys Lawd i gof a dweud y gwir. Byddai'n ddiddorol gweld pa mor fawr fydden nhw, pe bai'r gwynt yn erbyn y llanw a llanw mwy (rhwng springs a neaps oedd ar y diwrnod). Beth bynnag, rownd â ni'n ddi-anaf, glanio ar y traeth cyntaf am ginio cyn parhau a chyrraedd Port Einion am 17.00. Ymarfer rolio, a llwyddo - 3 gwaith!

No comments: