Sunday, November 15, 2009

Afon Wysg, Dydd Sul 8 Hydref


Yng nghwmni Rob ac Emlyn, gan gychwyn ar Afon Senni yn Nefnynnog i Aberbrân. Fel y gwelir o'r siart roedd y dŵr ychydig yn uwch na'i lefel arferol yn ystod y gaeaf. Ar y lefel yma, i'r chwith yr aethom ar y trydydd rhaeadr (roedd coeden yr ochr dde beth bynnag).

No comments: