Sunday, November 15, 2009

Afon Grwyne Fawr, Dydd Sul 15 Hydref

Yng nghwmni John C, ymweliad arall ag Afon Grwyne. Daeth y prif gyffro wrth i John ollwng ei gwch i'r afon ar ôl inni gario heibio i'r gored fawr. Er i mi ei gwrso mewn gwirionedd John a'i achubodd gan iddo redeg i lawr ochr yr afon ac wedyn gerdded i'w chanol.

Roedd ceufarwyr ymhobman heddiw gan ei bod hi wedi bod yn bwrw glaw ers dyddiau. Er hynny, ychydig yn uwch na 4 oedd y gauge yn dangos - y lefel orau mae'n debyg ar gyfer yr afon hon.

No comments: