Friday, July 30, 2010

Dydd Sul 11 Gorffennaf - Y Mymbls

Dim ond taith fer ar fy mhen fy hun. Cychwynnais o'r Mymbls ryw awr ar ôl y distyll. Roedd yn eitha garw yn mynd o gwmpas y goleudy a phan gyrhaeddais Bae Langland roeddwn yn gallu gweld bod cryn syrff yno. Cariais ymlaen am ychydig ond wedyn penderfynu nad oedd diben im gario ymlaen at Caswell fel roeddwn wedi bwriadu gan y byddai'n debygol o fod yn anodd i lanio yno oherwydd y syrff. Yn ôl â fi felly, taith rhyw awr a hanner i gyd.

No comments: