Friday, July 30, 2010

Tryweryn, Dydd Sadwrn 24 Gorffennaf

Es ar fy mhen fy hun a chwrdd â Matt a Phil yn y Bala nos Wener, a threfnu cwrdd â nhw tua 10 y bore wedyn. Roedd 9 cumec yn cael ei ollwng. Rhedon ni o'r top i lawr i'r Bala ac wedyn gwneud dau rediad o'r top, y tro cyntaf dim ond i lawr at y bont ac wedyn at y rhaeadr ymhellach i lawr.

No comments: