Saturday, August 21, 2010

Y Mwmbwls, Dydd Sul 8 Awst


Es gyda Rob y tro hwn ac fel y tro diwethaf cychwyn o'r Mymbls yn weddol buan ar ôl y distyll. Doedd hi ddim hanner mor arw y tro yma o gwmpas y goleudy. Gwelon ni un morlo ar y ffordd i Fae Caswell ble stopion ni i gael bwyd. Ychydig o syrffio wedyn wrth gychwyn am yn ôl, a hufen iâ ar y diwedd.

No comments: