Thursday, September 2, 2010

Cwmtydu, Dydd Llun 30 Awst


Cwrddais â Colin a Sue yng Nghwmtydu a gadawom tua 11.00 rhyw 1 awr 20 munud cyn i'r llanw droi tua'r de) i gyfeiriad Cei Newydd. Gwelsom ddolffin fan honno, ar ôl cael cappucino yn y caffi a'n brechdanau ar y traeth! Aethom i'r de wedyn a thynnu i mewn i draeth Lochtyn. Gwelom ddolffin eto ger Ynys Lochtyn ac wedyn aethom i lawr i Langrannog. Roedd cryn syrff yno, a llawer o bobl ar y traeth. Yn hytrach na mentro trwy'r syrff troisom yn ôl i Gwm Tydu. 13.9 milltir y môr i gyd.

Roedd y tywydd yn braf a'r gwynt yn ysgafn (F2 yn bennaf o'r gogledd) ar ôl gwyntoedd cryfion y diwrnod cynt (pan gollwyd ceufadiwr yn angheuol ger Rhosneigr: http://www.mcga.gov.uk/c4mca/mcga07-home/newsandpublications/press-releases.htm?id=D95E59EE526DA810&m=8&y=2010).

No comments: