Thursday, September 2, 2010

Weston Super Mare, Dydd Iau 2 Medi 2010


Taith wych arall. Cychwynnodd Steve A. a fi o Swanbridge am 08.30. Roedd gwynt F3 o'r dwyrain a'r llanw yn neap. Am 12.37 byddai'n benllanw yn Weston. Cyrhaeddom Ynys Echni a glanio yno i ymestyn ein coesau ar ôl 45 munud. Galwais Wylwyr y Glannau wrth i ni ymadael â'r ynys i ofyn oedd llongau ar eu ffordd i lawr y sianel. Yn ffodus, doedd dim. Croesom i Weston (ar gwrs SSE) yn gyflymach na'r disgwyl a chyrraedd tua 11.00. Roedd modd i ni lanio ger y Cove Cafe yn ffodus - roeddwn i wedi ofni y byddai llaid yn ein rhwystro tan 11.37. 10.24 milltir oedd hyd y daith. Brechdan, cappucino ac hufen iâ yn yr heulwen braf. Cychwyn o'na adeg penllanw a phadlo'n ôl yn syth (mymryn WNW), heb fynd ar gyfyl Ynys Echni. 9.55 milltir yn ôl. 4 awr 25 munud gymerodd y daith yno ac yn ôl. Cyrraeddom yn ôl tua 15.00. 17.23 milltir morol i gyd. Gwych, gwych, gwych,....

No comments: