Sunday, September 12, 2010

Y Mwmbwls, Dydd Sul 12 Medi 2010

Ar fy mhen fy hun eto. Yr un daith â'r tro diwethaf i mi fynd ond y tro hwn o bobtu i'r distyll: gadael rhyw awr cyn y distyll. Sylwais ar yr overfall mawr ymhellach allan o'r Mwmbwls ac roedd hi'n gweithio ar y ffordd allan ac ar y ffordd yn ôl pan oedd y llanw wedi troi. F3 i'm wybeb ar y ffordd allan a'r tywydd yn gymysgedd o heulwen a chymylau.

No comments: