Friday, September 2, 2011

Y Mwmbwls, Dydd Sul 14 Awst

Gan fy mod wedi cael benthyg cwch Rob tra ei fod ar ei wyliau, cafodd Iestyn gyfle ddod gyda fi ac aethom o'r Mwmbwls i Caswell ac yn ôl. Doedd e erioed wedi bod mewn cwch môr o'r blaen a ddim wedi ceufadio o gwbl ers fod ar Afon Tryweryn 4 blynedd ynghynt ac fe ymgyfarwyddodd yn dda. Daeth mâs o'i gwch yn yr ychydig o syrff pan laniom yn Caswell ond roedd fel hen law ar y ffordd yn ôl, gan syrffio'r ymchwydd oedd gyda ni(a'r gwynt ar ein cefnau).

No comments: