Friday, September 2, 2011

Ynys Echni, Dydd Gwener 19 Awst


Tro Euros oedd cael benthyg cwch Rob oedd hi ac aethom i Ynys Echni, gan fynd gyda'r trai o Benarth. Roedd y môr yn eithaf llonydd y ddwy ffordd. Agordd Matt dafarn y Gull a Leek inni gael peint o Gwrw Haf Tomos Watkin yr un. Treuliom gwpl o oriau ar yr ynys ac felly doedd effaith y cwrw ddim yn andwyol i'n medrau padlo ar y ffordd yn ôl.

Cofnod Twitter a llun Euros

Roedd y llanw'n isel a datgelwyd lloriau'r bylchau ger y lanfa. Dyma lun yr un allanol a chledrau a darnau haearn eraill i'w gweld.

No comments: